Het (ver)kopen van een woning

Het (ver)kopen van een woning is niet heel moeilijk. Maar het is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. En daarom toch best spannend! Wij zetten hieronder kort uiteen wat er komt kijken bij het (ver)kopen van een woning. Heb je vragen, stel ze dan gerust via info@proposall.nl. En als je het nou echt te ingewikkeld vindt, aarzel dan niet een makelaar in te schakelen (tip: neem deze kosten dan mee in je proposall). Ook daarbij kunnen we je uiteraard helpen.

Bezichtiging

Het eerste contact met een geínteresseerde gaat veelal over wat algemene zaken. Op Proposall staat een woning slechts summier beschreven, dus vaak hebben geïnteresseerden aanvullende vragen. De meeste mensen kopen een huis niet blind. Dus een geïnteresseerde zal de woning vervolgens waarschijnlijk willen bezichtigen. Het is aan jou deze bezichtiging te verzorgen. Als je dit liever niet zelf wilt doen, kun je een makelaar inschakelen. Uiteraard zijn daar dan wel kosten aan verbonden.

Financiering

Als een potentiële koper concreet geïnteresseerd is in een woning, zal deze moeten uitzoeken of hij/zij de financiering rond kan krijgen. Bij voldoende eigen middelen is dat uiteraard geen probleem, maar als een hypotheek benodigd is, zal met een financieel adviseur gekeken moeten worden naar de maximale hypotheek die hij/zij kan krijgen levitra tablets in pakistan én zal een taxatie van de woning moeten plaatsvinden, teneinde te bepalen hoe hoog de maximale hypotheek bij de betreffende woning kan zijn. Recent zijn deze normen strenger geworden; er mag minder geleend worden voor de aanschaf van een woning. De koper moet zich dus goed informeren alvorens daadwerkelijk op een proposall in te gaan!

Onderzoeksplicht

Het belang van goede informatieverzameling beperkt zich niet tot de financiën. De koper heeft een onderzoeksplicht, wat inhoudt dat hij/zij zelf zoveel mogelijk informatie over de woning moet inwinnen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de staat van de woning, erfdienstbaarheden en verplichtingen. Het kan voor de koper raadzaam zijn een bouwtechnisch onderzoek te laten uitvoeren, zodat deze niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Overigens heeft de verkoper een mededelingsplicht; gebreken die bekend zijn, dienen te worden gemeld bij de koper.

Voorlopige koopovereenkomst

Als een koper (vervolgens) ingaat op een proposall, kunnen partijen een voorlopige koopovereenkomst tekenen. Na tekenen van deze overeenkomst heeft de koper drie werkdagen bedenktijd; hij/zij kan zonder opgaaf van reden afzien van de koop. De overeenkomst kan ontbindende voorwaarden bevatten, zoals voorbehoud van een bouwtechnisch onderzoek, voorbehoud van financiering of voorbehoud verkoop eigen woning. Pas als de drie dagen bedenktijd verstreken zijn, is de (ver)koop definitief en kun je hier niet meer zonder consequenties vanaf zien. Meer informatie over het (voorlopige) koopcontract en een voorbeeld daarvan, vind je op de site van de Vereniging Eigen Huis.

Koper: notaris en hypotheek regelen

Na tekenen van de voorlopige koopovereenkomst, zal de koper voor het passeren van de woning een notaris moeten aanwijzen en regelen dat hij/zij daadwerkelijk een hypotheek verkrijgt.

Overdracht

Tot slot vindt de overdracht van de woning plaats bij de notaris. Na een laatste inspectieronde van de woning door koper, worden handtekeningen gezet onder de transportakte / leveringsakte en, indien van toepassing, door de koper ook onder de hypotheekakte. Het eigendom van de woning is daarmee overgegaan van verkoper naar koper en de hypotheekafspraken zijn vastgelegd. Gefeliciteerd!